You are here

Documentació necessària de les biblioteques

Submitted by gestio on Fri, 08/03/2019 - 14:32

Entrega aquí la documentació de la biblioteca!

Amb el nom de la biblioteca i el correu electrònic -usats en la inscripció de la biblioteca- ens podeu comunicar la vostre documentació aquí:

  • dates d'inici i final del vostre Code Club un cop acordat amb la persona voluntària
  • certificat d'assistència firmada per la biblioteca, en finalitzar el taller
  • fotos del taller si teniu drets d'imatge firmats, per publicar-les al web de Code Club

Pots omplir el formulari tantes vegades com sigui necessàri, és imprescindible usar el correu registrat en la inscripció!

Code Club a les biblioteques és una col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i Colectic SCCL com a sòcia local de Code Club a Catalunya, amb el suport de UPC-FIB, UOC, UdG, UPF, Elisava i UB, i aquest curs s'afegeixen la URC i la UdL. Més informació sobre el projecte http://codeclubcat.org/biblioteques.

Logos entitats participants