You are here

Avaluació biblioteques - Code Club 2019-20

Submitted by gestio on Thu, 21/05/2020 - 16:02

Avaluació del projecte Code Club 2019-20

Gràcies per la teva ajuda en la recollida de dades estadístiques sobre els Code Clubs a les biblioteques de Catalunya!

Logos entitats participants

Code Club a les biblioteques és una col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i Colectic SCCL com a sòcia local de Code Club a Catalunya, amb el suport de UPC-FIB, UOC, UdG, UPF, Elisava i UB, i aquest curs s'afegeixen la URC i la UdL. Més informació sobre el projecte http://codeclubcat.org/biblioteques.