You are here

Avaluació biblioteques - Code Club 2019-20

Submitted by gestio on Thu, 21/05/2020 - 16:02

Avaluació del projecte Code Club 2019-20

Gràcies per la teva ajuda en la recollida de dades estadístiques sobre els Code Clubs a les biblioteques de Catalunya!

Logos entitats participants

Code Club a les biblioteques és una col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i Colectic SCCL com a sòcia local de Code Club a Catalunya, amb el suport de UPC-FIB, UOC, UdG, UPF, Elisava i UB, i aquest curs s'afegeixen la URC i la UdL. Més informació sobre el projecte http://codeclubcat.org/biblioteques.

 
1 Start 2 Complete
Biblioteca
Comença a escriure el nom de la biblioteca, espera fins que surti la llista de biblioteques, i tria la teva!
Contacte biblioteca
PERSONA VOLUNTÀRIA - ESTUDIANT
GensPocBastantMolt
La persona ha sigut puntual? *
Disposava de les competències tecnològiques suficients? *
Disposava de les competències pedagògiques suficients? *
Valoreu la satisfacció global amb el treball de la persona voluntària / estudiant: *
DATES I HORARIS
Case
PARTICIPANTS
Code Club vol fomentar vocacions tècniques entre noies, i per això promou la iniciativa de reservar el 50% de les places Code Club per noies ... heu fet servir aquesta estratègia?
DIFUSIÓ
No
En paper, amb tríptic / pòster a la biblioteca *
Via web o butlletí digital de la biblioteca *
Xarxes socials *
Escoles del nostre entorn *
AFAs del nostre entorn *
Entitats socials *
Administració local *
Altres vies *
GensPocBastantMolt
Complementa l'oferta habitual de la biblioteca? *
Resulta fàcil d'organitzar? *
Les famílies estan interessades? *
És una activitat motivadora per a nens i nenes? *
Te una durada adequada (nombre de sessions)? *
GensPocBastantMolt
El disseny de les activitats s'adapta al treball en línia?
Els coneixements de la nostre persona voluntària han/haguessin sigut suficients?
Els materials de Code Club per als tallers s'adapten?
Les nostres famílies s'adapten / s'adaptarien?
Les nostres famílies tenen ordinador o portàtil, i connexió a Internet per fer el taller en línia?
Biblioteques - documentació necessària
Cal entregar en finalitzar el taller, la biblioteca certifica l'assistència de la persona voluntària. Aquest document és imprescindible per tramitar el reconeixement de la tasca de voluntariat. Podeu descarregar la plantilla >aquí.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png eps tif rtf pdf doc docx odt zip.
Ens podeu fer arribar fotos del taller, de la sessió final i entrega dels diplomes per exemple! Adjunteu una imatge format jpg, gif o png, o un zip amb varies imatges.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png zip.